Kunstwerk bij De Schaapskooi

'Alles Stroomt' - De waterwenteling

Op het terras achter De Schaapskooi vindt u een kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Henk Slomp (http://www.henkslomp.nl). 

Hieronder legt Henk Slomp u uit hoe hij tot deze vorm is gekomen.

In de fontein op het terras achter De Schaapskooi zijn een aantal materialen en een aantal gedachten verwerkt. Het beeld is gemaakt uit staal, cortènstaal en steen. De kommetjes, die het water zowel ontvangen als schenken, zijn gegroepeerd in de vorm van een spiraal, wat u terugvindt in het logo van De Schaapskooi. 

In het beeld is water gebruikt, als levend element, het vangt het licht en maakt het licht zichtbaar.  Water staat symbool voor eeuwigdurende beweging. Als bron van en voorwaarde voor het leven en daarmee ook van de dood, het onvermijdelijke gevolg van leven.

De stenen symboliseren de vruchten van het bestaan. Dat wil niet altijd zeggen dat het lang geweest moet zijn, ook een kort leven kan vrucht gedragen hebben in de betekenis die het gehad heeft voor anderen.