Herinneringsbos Drakenburg

Het planten van een herdenkingsboom kan een gebeurtenis markeren zoals een overlijden, geboorte, huwelijk of jubileum. Dit aanplanten creëert een levendige, helende plek waar u kan samenkomen om momenten en herinneringen te delen.

Een gemarkeerde plek om herinneringen ‘levend’ te houden, ondersteund door de schoonheid van de natuur. Elke boomsoort in het bos heeft een symbolische betekenis. Een symboliek die per soort past bij uw unieke verhaal. Met deze aanplant draagt u bij aan meer inheemse biodiversiteit en bloei (voedsel voor insecten en wild) verspreid over de seizoenen. Het herinneringsbos ondergaat seizoensgebonden veranderingen die de cycli van het leven symboliseren. Lente brengt nieuwe groei en hoop, zomer vertegenwoordigt bloeiende herinneringen, herfst staat voor reflectie en verandering, en winter biedt een rustigestilte voor bezinning. Zo kunnen wij op onze unieke plek tastbaar een bijdrage leveren aan het leven en aan uw herinnering!

Hoe werkt het?
U kunt hier zien welke boom met zijn symbolische en ecologische betekenis u het meeste aanspreekt. U ziet hier ook hoeveel bomen we van welk soort kunnen aanplanten, tegen welke vergoeding en waar op ons landgoed. U kunt een boom uit een categorie kiezen die past bij uw herinnering of bij de persoon die u wilt herdenken.

Categorie Pioniers € 1'460,00 inclusief btw:
20 x Zwarte Els / Alnus Glutinosa - wikipedia
30 x Ratelpopulier / Populus Tremula - wikipedia

Categorie Veerkrachtige Creatieveling € 2'040,00 inclusief btw:
15 x Zoete Kers / Prunus Avium - wikipedia
12 x De Winterlinde / Tilia Cordata - wikipedia 

Categorie Autonome Verbinder € 4'650,00 inclusief btw:
8 x Iep / Ulmus Reverti - wikipedia
8 x Wilde peer / Pyrus Pyraster - wikipedia

Wanneer u ons een opdracht geeft om een bepaalde soort boom te laten aanplanten op ons landgoed. Kopen wij deze jong (2 jarig) voor u aan, waardoor ze sterk kunnen opgroeien op hun vaste plek voor hun gehele levensduur. Wij planten de boom aan in het najaar, in november en december, zodat de wortels kunnen aarden in de nog warme bodem. In het “adoptie” bedrag is een paal met herinneringstekst, de zorg van de boom met onderplanten (zoals salomonszegel, aalbes en bosanemonen) en de nazorg voor de 2 jaren na de aanplant opgenomen. We geven dan ook 2 jaar garantie op de boom. De boom wordt door ons vervangen als deze in de eerste 2 jaren niet goed gedijt

Kunstwerk bij De Schaapskooi

'Alles Stroomt' - De waterwenteling

Op het terras achter De Schaapskooi vindt u een kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Henk Slomp (http://www.henkslomp.nl). 

Hieronder legt Henk Slomp u uit hoe hij tot deze vorm is gekomen.

In de fontein op het terras achter De Schaapskooi zijn een aantal materialen en een aantal gedachten verwerkt. Het beeld is gemaakt uit staal, cortènstaal en steen. De kommetjes, die het water zowel ontvangen als schenken, zijn gegroepeerd in de vorm van een spiraal, wat u terugvindt in het logo van De Schaapskooi. 

In het beeld is water gebruikt, als levend element, het vangt het licht en maakt het licht zichtbaar.  Water staat symbool voor eeuwigdurende beweging. Als bron van en voorwaarde voor het leven en daarmee ook van de dood, het onvermijdelijke gevolg van leven.

De stenen symboliseren de vruchten van het bestaan. Dat wil niet altijd zeggen dat het lang geweest moet zijn, ook een kort leven kan vrucht gedragen hebben in de betekenis die het gehad heeft voor anderen.

De wensboom en de enkele spiraal

Onze wensboom is een natuurlijke manier om uw persoonlijke boodschap aan de overledene of voor de achterblijvers een plek te geven.
De stenen spiraal staat vlak bij onze wensboom. U ziet de vorm grafisch terug in ons logo. Deze spiraal is één van de oudste spirituele symbolen. Het is het symbool van geboorte en wedergeboorte, van leven en verbinden, van loslaten van het vertrouwde en weer herboren worden. De beweging van het symbool toont het proces van verdieping en groei. Als kosmisch symbool is de spiraal daarom de vorm van groei. Vanuit de culturele geschiedenis is het een symbool van eeuwig leven geworden. Het symbool staat voor de reis van de ziel die het lichaam verlaat na de dood.

Sinds 2018 staat er op het terras van De Schaapskooi ook een kunstwerk, waar u de symbolische spiraal ook weer in terug ziet. Lees er hier meer over.